Zakelijke verzekeringen en RI&E

Wij krijgen als zakelijk adviseur regelmatig vragen over de risico inventarisatie en evaluatie (RI&E). De RI&E is wettelijk verplicht voor iedere werkgever, ook als u maar weinig werknemers in dienst heeft.  Dat staat in de Arbowet. Ook voor een aantal zakelijke verzekeringen is  het naleven en up-to-date houden van de RI&E van belang. Zijn deze niet goed op orde dan loopt u risico. 

Nieuws
Datum: 26-04-2021

Wat is een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie?

In een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) legt u vast welke gezondheids- en veiligheidsrisico’s de werkzaamheden in uw bedrijf met zich meebrengen. Ook evalueert u deze risico’s. U onderzoekt hoeveel medewerkers er bloot worden gesteld aan een risico en hoe lang. Ook bekijkt u hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet. Bij de RI&E hoort ook een plan van aanpak waarin u beschrijft welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan.

Wettelijk verplicht

De risico-inventarisatie &-evaluatie (RI&E) is wettelijk verplicht. Iedere werkgever moet een RI&E opstellen. Of je de RI&E ook moet laten toetsen door een gecertificeerde Arbo-deskundige of arbodienst hangt af van de grootte van het bedrijf en het soort RI&E-instrument dat wordt gebruikt.

Voordelen van een RI&E?

Door de gezondheids- en veiligheidsrisico’s binnen uw bedrijf  in kaart te brengen en aan te pakken, verkleint u de kans op gezondheidsklachten en bedrijfsongevallen. Gevolg minder ziekteverzuim, maar ook een positieve bijdrage aan medewerkerstevredenheid, productiviteit en continuïteit.
 
Waar gaat u beginnen?

  1. Kijk óf er een RI&E is binnen uw bedrijf en óf deze nog actueel is. Als u nog geen RI&E heeft, vindt u op www.rie.nl een duidelijk stappenplan. 
  2. Kijk óf er een plan van aanpak aanwezig is en of deze nog actueel is. Is er geen plan van aanpak? Maak dan een nieuwe gebaseerd op de (geactualiseerde) RI&E.  

                     
Wanneer moet u in ieder geval een nieuwe RI&E opstellen?                                                         

Bij grote veranderingen in de organisatie, zoals een verhuizing, nieuwe werkzaamheden of de aanschaf van een nieuwe machine. Daarnaast is het wel te adviseren om de RI&E periodiek (bijvoorbeeld elke 3 jaar) door te lopen om te checken of er aanpassingen nodig zijn.

Wat als een bedrijf geen RI&E heeft?
Bent u wel RI&E-plichtig, maar u heeft geen RI&E uitgevoerd, dan kunt u een boete krijgen wanneer Inspectie SZW een bedrijfsbezoek aflegt. Ook wanneer zich een bedrijfsongeval voordoet kan naar de RI&E worden gevraagd. Het niet kunnen tonen van de RI&E levert een bestuurlijke boete op of zelfs een proces verbaal.

Bij welke zakelijke verzekeringen is de RI&E van belang?

De RI&E speelt een rol bij:

  • de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering
  • de collectieve ongevallenverzekering 
  • de verzuimverzekering

Verzekeringsmaatschappijen gaan ervan uit dat u en uw bedrijf zich aan de wet houdt. Daarom is het belangrijk om niet alleen een RI&E te hebben, maar deze ook na te leven en actueel te houden. Als u dit niet doet, dan loopt u risico’s bij de dekking van uw verzekeringen.
 
Niet of beperkt uitkeren bij schade

Als u als werkgever geen RI&E heeft, of niet kan aantonen dat er op de gewenste manier mee wordt gewerkt, kan de verzekeraar besluiten slechts gedeeltelijk of zelfs helemaal niet uit te keren. Dat geldt voor aansprakelijkheid, maar het kan ook een rol spelen bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar kan in de algemene voorwaarden een verhoogd eigen risico opnemen als iemand uitvalt met klachten die wél in de RI&E staan, maar niet ten uitvoering zijn gebracht of worden nageleefd.

RI&E en verzekeringsvoorwaarden

Bij het aangaan van een verzekering krijgt u mogelijk al te maken met de RI&E. In sommige verzekeringsvoorwaarden staan bepalingen dat je een verhoogd eigen risico hebt als de RI&E niet actueel is of hier niet voldoende wordt nageleefd.
Wijzigingen in uw RI&E hebben mogelijk ook gevolgen voor uw zakelijke verzekeringen. Informeer dus ook uw zakelijke adviseur, dan kijken we samen wat de gevolgen zijn.

Wilt u zich laten adviseren over RI&E gerelateerde zakelijke verzekeringen? Neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag of wilt u persoonlijk advies?

Heeft u naar aanleiding van informatie op deze pagina een vraag of wilt u persoonlijk advies? Vul dan het onderstaande reactieformulier in of neem contact met ons op. 

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.

Stel ons gerust uw vraag

Wij nemen de regelgeving met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Bekijk hier ons Privacy statement.