Houd rekening met langere duur aanvraag hypotheek

Bij de meeste banken hebben de mensen die beslissen over aanvragen voor een hypothecair krediet het op dit moment zeer druk. Overweegt u een pand te kopen hou daar dan nu al rekening mee. 

Grote drukte
Bij vrijwel alle banken zijn er op dit moment veel aanvragen voor een hypotheek. Oorzaken hiervoor zijn onder meer:
• Veel deskundigen verwachten dat de rente in de komende tijd weer (licht) gaat stijgen. Voor veel mensen is dit de reden om hun bestaande hypotheek aan te passen en ervoor te kiezen om nu de rente van de hypotheek lang vast te zetten of over te sluiten naar een nieuwe lening met de huidige lage rente.

• De maatregelen die genomen zijn in het kader van het coronavirus leiden echter ook tot vertragingen. Bij veel banken werken de medewerkers nog steeds vanuit huis.

• Ook kijken banken strenger dan in het recente verleden naar de vraag hoe zeker het is dat de aanvrager van de lening in de komende periode zijn inkomen behoudt. Veel zelfstandigen hebben het op dit moment financieel zeer moeilijk. Ook zijn er veel werknemers die werkzaam zijn bij bedrijven waarvan bekend is dat deze financieel zwaar getroffen zijn door de maatregelen die naar aanleiding van het coronavirus zijn getroffen.

Banken mogen wettelijk alleen een hypothecaire lening verstrekken indien men na onderzoek tot de conclusie komt dat de aanvrager van de lening, op basis van de gegevens waarover de bank kan beschikken, ook op langere termijn de lasten verbonden aan de woning en dus ook van de hypotheek kan blijven dragen.

Dringend advies: eis financieringsvoorbehoud bij aankoop woning
Bent u bezig met het aankopen van een woning, eis dan van de verkoper een financieringsvoorbehoud. Dit voorbehoud betekent dat u met de verkoper afspreekt dat u de woning tegen de overeengekomen prijs zult kopen onder de voorwaarde dat u voor een bepaalde datum de zekerheid heeft dat een bank u tegen marktconforme condities bereid is de lening te verstrekken. Zou de bank hiertoe niet bereid zijn, dan kunt u op grond van dit voorbehoud zonder dat u een boete verschuldigd bent de koopovereenkomst ontbinden.

Wij geven u een voorbeeld om u te laten zien hoe belangrijk dit voor u kan zijn.
Stel u sluit op 1 augustus 2020 een koopovereenkomst voor de woning. Afgesproken wordt dat de woning geleverd wordt op 1 oktober 2020. U heeft géén financieringsvoorbehoud afgesproken. U en uw partner hebben beiden een goede baan. Op basis van uw inkomen zou onder normale omstandigheden de door u gevraagde hypotheek geen enkel probleem zijn. De stukken om de hypotheek aan te vragen zijn door ons keurig verzorgd en de aanvraag is in behandeling bij de bank. Op 1 september krijgt een van de partners van de werkgever te horen, dat diens bedrijf als gevolg van de terugval van inkomsten door de coronamaatregelen, het niet redt en het faillissement van de onderneming wordt aangevraagd en alle medewerkers worden ontslagen. Op dat moment valt een van de inkomens waarop de aanvraag voor de hypotheek is gebaseerd weg en de bank zal de aanvraag afwijzen.

U kunt dus op dat moment geen lening krijgen. Maar u heeft wel de verplichting op u genomen om de woning op 1 oktober te kopen. Waarschijnlijk is in de koopovereenkomst opgenomen dat u dan een boete verschuldigd bent van 10 % van de koopsom. Bij een woning met een verkoopprijs van € 400.000,- betekent dit dat u verplicht kunt worden om aan de verkoper € 40.000,- te betalen. Dat terwijl net ook een van de partners diens baan kwijt is!

Voorkom deze situatie door bij aankoop van een woning een financieringsvoorbehoud op te nemen. Belangrijk daarbij is dat die termijn voldoende ruim is om zekerheid te krijgen of de bank wel of niet bereid is de lening te verstrekken.

Gelet op de drukte die op dit moment bij veel banken aanwezig is, adviseren wij u dringend om de termijn van het financieringsvoorbehoud te stellen op minimaal zes weken. Tot voor kort was 4 weken gebruikelijk. Gelet op de drukte is deze termijn nu vaak te krap.

Als financieel advieskantoor hebben wij goede relaties met meerdere banken. Vanuit die goede relaties lukt het ons vaak om ruim binnen zes weken zekerheid te krijgen of een bank wel of niet bereid is tegen marktconforme condities een lening te verstrekken. Maar zekerheid hierover kunnen wij niet geven.

Ons advies is om, zodra u overweegt om een woning te kopen, al in een zo vroeg mogelijk stadium met ons kantoor contact op te nemen. Wij kunnen dan al een aantal zaken voorbereiden waardoor de aanvraag, mocht het later zover komen, sneller kan worden ingediend.14-07-2020


Bezoek
Raamweg 4
5446 BE Wanroij


Contact
T: 0485 - 451 040


E-mail


Wij zijn geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur.
Buiten reguliere openingstijden uitsluitend op afspraak.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top