De familie-hypotheek: Aantrekkelijk alternatief mits goed geregeld

In de media kunt u steeds vaker artikelen tegenkomen over de “familie-hypotheek”. Terecht, want het kan aantrekkelijk zijn, mits alles goed geregeld wordt.

Voor een grote groep jongeren is het op dit moment lastig om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Enerzijds ligt dit aan de gestegen woningprijzen. Anderzijds zijn de maximale leenmogelijkheden vaak beperkt. Enkele voorkomende redenen hiervoor zijn een beperkt inkomen (vanwege begin carrière), een mogelijke studieschuld of lening, maar ook een beperkt spaarvermogen.

 

Tegenover bovenstaande beperkingen staat dat de marktrente in de afgelopen jaren aanzienlijk is gedaald. Daardoor is juist een grotere leenmogelijkheid aanwezig. Verder kan een groter gedeelte van een tweede inkomen meegenomen worden. In mindere mate wordt er gedacht aan de mogelijkheid om een schenking (eventueel in combinatie met een onderhandse lening ofwel een 'familie-hypotheek') te realiseren.

 

Aangezien de hedendaagse spaarrentes langzaam het nulpunt naderen zijn steeds meer mensen op zoek naar een hoger rendement. In beginsel zijn er namelijk vaak geen concrete bestedingsdoelen. Natuurlijk bestaat de mogelijkheid om een geldbedrag te schenken. Daarmee wordt er weliswaar geen eigen rendement gemaakt, maar zorgt dit wel voor een voordeel (binnen de eigen familie). Het is echter ook toegestaan dat ouders (een deel) van de benodigde financiering voor de aankoop van de woning door hun kind financieren. Dat kan door een leningsovereenkomst met het kind aan te gaan.

 

De lening die u aan uw kind verstrekt kan via een onderhandse lening. Het is daarbij niet verplicht om dit via een notaris te laten verlopen. Toch adviseren wij onze relaties om de onderlinge afspraken te allen tijde op papier vast te leggen. Bij grotere leningen raden wij aan om een en ander toch via een notaris te laten verlopen. Zeker indien er meerdere kinderen zijn.

 

De ouder kan dan over de lening aan het kind een marktconforme rente vragen. Deze rente mag zelfs nog wat hoger zijn dan de rentes zoals banken die op dit moment rekenen. Als vuistregel kunt u aannemen dat de rente die u aan uw kind in rekening brengt globaal 25% hoger mag zijn dan de rente die de banken over het algemeen in rekening brengen. Maar waarom zou u uw eigen kind een hogere rente in rekening brengen?

 

Eenvoudigweg omdat uw kind, mits de lening in maximaal dertig jaar (annuïtair of lineair) wordt afgelost, deze rente van het fiscaal belaste inkomen mag aftrekken. Bij u is de rente die u ontvangt vervolgens fiscaal niet belast. Wat vervolgens wel vaak een vereiste is, is dat de ouders aan hun kind eens per jaar belastingvrij een bedrag schenken waaruit de rente en aflossing door het kind kan worden betaald.

 

Kortom: een geldverstrekker is wettelijk verplicht om te blijven kijken of de jongere(n) de lasten kunnen blijven dragen. Indien de onderhandse lening wél een maandelijkse verplichting kent zal deze verplichting zorgen voor een lagere leencapaciteit bij een geldverstrekker. Mocht de onderhandse lening geheel lastenvrij zijn brengt dit de maximale leenmogelijkheid bij een geldverstrekker niet in het gedrang.

 

Uiteraard informeren wij u graag nader over de mogelijkheden. U kunt hiervoor contact opnemen met Assurantiekantoor W. Verheijen, telefoonnummer 0485-451040 (optie 2) of via hypotheek@verheijen-wanroij.nl.

 31-10-2019


Bezoek
Raamweg 4
5446 BE Wanroij


Contact
T: 0485 - 451 040


E-mail


Wij zijn geopend op werkdagen
van 9.00 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 16.00 uur.
Buiten reguliere openingstijden uitsluitend op afspraak.
Onze website plaatst geen tracking cookies. Geïntegreerde (social) media als Facebook, YouTube of AddThis kunnen bij gebruik ervan dat wel doen.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat door een website op uw apparaat (computer, tablet of mobiele telefoon) wordt geplaatst.

Hoe wij cookies gebruiken

Wij plaatsen uitsluitend functionele cookies voor een optimale werking van de website. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen en dat maakt een volgend bezoek aan onze website gemakkelijker.

Cookies van derden

Bij de cookies die via onze website worden geplaatst, kunnen cookies van andere partijen zitten. Deze cookies meten bijvoorbeeld het gebruik van onze website. Deze zogenaamde statistische cookies geven ons inzichten waarmee wij onze website vervolgens verder kunnen optimaliseren om zo de gebruikerservaring van bezoekers te verbeteren. Deze inzichten gebruiken wij uitsluitend ten behoeve van onszelf en er worden geen gegevens gedeeld met derden zoals bijvoorbeeld Google.

Verder treft u buttons aan van bijvoorbeeld Addthis, Facebook, Twitter of LinkedIn. Met deze buttons kunt u informatie van onze website delen. Ook is het mogelijk dat er video's van YouTube op onze website staan of applicaties van andere partijen. Hiervoor worden cookies geplaatst vanuit deze (social) media. Wij hebben daar geen invloed op. Wilt u hier meer over weten? Lees dan de privacyverklaringen van deze (social media)kanalen. Daarin staat wat zij met de (persoons)gegevens doen die zij via dit soort cookies verwerken.

Uitschakelen cookies

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en apparaat dat u gebruikt moet aanpassen. Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wees u ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaring af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen.

Top